Jonathan Ocean

#13 JO - Audiobook Dobrowoj - Rozdział 1 - 5

October 27, 2021 Jonathan Ocean Episode 13
#13 JO - Audiobook Dobrowoj - Rozdział 1 - 5
Jonathan Ocean
More Info
Jonathan Ocean
#13 JO - Audiobook Dobrowoj - Rozdział 1 - 5
Oct 27, 2021 Episode 13
Jonathan Ocean

Rozdział 1 - Bies
Rozdział 2 - Rusałka
Rozdział 3 - Walka z biesem
Rozdział 4 - Guślarz
Rozdział 5 - Uzdrowienie

https://www.jonathanocean.pl/dobrowoj/

Intro utwór Gustav Sting autorstwa Kevin MacLeod jest dostępny na licencji Creative Commons 


Show Notes

Rozdział 1 - Bies
Rozdział 2 - Rusałka
Rozdział 3 - Walka z biesem
Rozdział 4 - Guślarz
Rozdział 5 - Uzdrowienie

https://www.jonathanocean.pl/dobrowoj/

Intro utwór Gustav Sting autorstwa Kevin MacLeod jest dostępny na licencji Creative Commons